Shopping cart:
Your shopping cart is empty. You can view our products list and add something just now

Barvení

Kompletnýradproduktov, ktorésa v rukáchprofesionálovstanúnástrojomprevytváranieakýchkoľvekštýlov, odtýchnajjednoduchších až potienajkomplikovanejšie.

  Bezpečnýa účinný systém , ktorýobsahujeunikátnukombináciuprírodných ingridiencie a high-technológie. Nové , ešteefektívnejšiereceptyprerýchlu a technickédokonalúfarebnúúpravu. Bohatá, rovnomernáfarba s vyššoutrvanlivosťou a zdôrazňujúcimefektom, lepšie chráni a zabezpečuje komfort počasaplikácie .
  KAPETIL COLOUR is the new mask in seven “nuance colours”, that in just three minutes: - REVIVES THE COLOUR; - NOURISHES; - BRIGHTENS.
  Vynikajúcafarba s hodvábnymvzhľadom.Inovatívna, výživnákrémováfarbanavlasy, ktoráneobsahuječpavok: všetkyodtienepokryjúdokonalesivévlasybeznarušeniaichprirodzenéhovzhľadu. Výsledkom je farebnádokonalosť: skvelépokrytie, celistvosť, elegancia a prirodzenosť.
 
  Infúzna FARBA je najnovšiakozmetickáfarbiacalínia s dlhotrvajúcimúčinkom.Obsahuje 60 svetelnýchodtieňov, odprirodzených do najmodernejších, ktorémôžubyťpoužitésamostatne, alebo v kombináciách k vytváraniunových, módnychodtieňov.