Shopping cart:
Your shopping cart is empty. You can view our products list and add something just now
Infúzna FARBA

Infúzna FARBA je najnovšiakozmetickáfarbiacalínia s dlhotrvajúcimúčinkom.Obsahuje 60 svetelnýchodtieňov, odprirodzených do najmodernejších, ktorémôžubyťpoužitésamostatne, alebo v kombináciách k vytváraniunových, módnychodtieňov.