Shopping cart:
Your shopping cart is empty. You can view our products list and add something just now

Výrobky pro kosmetické salóny

Spoločnosťponúkazaúčelompodporyvovšetkýchčinnostiach v kozmetickýchsalónochkomunikačnúpomoc a najvhodnejšiepracovnénástroje, ktorésatýkajúúpravyvlasov, sfarbenie, strihanie a stylingu. Ide o špecificképrodukty a technologickénástrojenazaistenievysokoprofesionálnych a efektívnychslužiebako pre profesionálov, takaj pre maloobchod

  Vysokovýkonnétechnologickézariadenia pre analýzuvlasovéhotypu s atraktívnymdizajnovýmriešením a prakticképracovnénástroje - to súvhodnédoplnkyprodukcie "Helen Seward", ideálne pre modernéaatraktívnekozmetickésalóny.
  Ponúkametiežnovédarčekovéprodukty, určené k starostlivosti o vlasy a krásuznačky "HelenSeward": môžusastaťfascinujúcimdarčekyakovýrazVašejkvality a profesionality. Zoznámtesasovšetkýmiponukami a kontaktujtenáspreviacinformácií.
  SEALPLEX HAIR DEFENDER is the treatment that allows to perform any type of technical service – coloring, bleaching, permanent waving and straightening – even in the most extreme cases. With just a few operations and in only two steps, it protects the hair fibre during chemical treatments without compromising the result, prevents any damage and repairs damaged hair, enhancing its strength and fullness.