Shopping cart:
Your shopping cart is empty. You can view our products list and add something just now

SPOLOČNOSŤ

"HelenSeward" navrhuje a rozvíjasvojevlastnémódnekolekciepodporovanétechnickou a štylistickouprofesionalitou, a ponukaajkompletný ,moderný , vzdelávacíprogram , ktorýnapomáhaštylistom v ichprofesionálnomraste, a poskytujeimprostriedkynazviditeľneniesvojichkaderníckychsalónov .

V súčasnejdobe "HelenSeward"ponúkacelosvetovýprojektpodporovaný a vedenýtímommladých, dynamickýchodborníkov , ktorésausilujú o spoluprácu s tými , ktohľadánovépodnikateľskémyšlienky a nápady v tejto oblasti.

PRODUKTY

Profesionálnevlasovékozmeticképrípravkynafarbenie , ošetrenie a textúru , ochranupriopaľovaní a stylingu?? vlasov , aleajtakéšpecificképrodukty pre pánskuhygienu a osobnúpohodu. Všetkyprodukty sú vyvíjanénazáklade už preverených a odborných znalostiach a skúsenostiach a spĺňajúnáročneekologickénormy, zdravotnánezávadnosť a bezpečnosť . A tovšetko s gráciouTalianskehopôvabu.

A OKREM TOHO...

Módny štýl , nové kolekcie , promočne akcie a školenia : spoločnosť garantuje svojim partnerom priebežnú technicko-štylistickú podporu a imidž v súlade s najnovšími trendmi, inšpirované módou "Made in Italy".

"Helen Seward" ponuka tiež najpokrokovejšie a najmodernejšie logistické riešenia , obalovú techniku s atraktívnymi dekoračnými nápadmi , a tiež vysoko účinne pracovne nástroje vyvinuté špeciálne pre potreby štylistov na všetkých úrovniach práce v salónoch , od farbenie až po strihanie a styling vlasov .